Öregiskola - Helyszínismertető

Közösségi ház és könyvtár - Megtekinthető tárlatok
Helyszín: Kossuth Lajos utca 78.

Miért Öregiskola?

Intézményünk épületében működött egykor a község elemi iskolája. Arra a kérdésre, hogy mióta volt ebben az épületben az oktatás, pontos adatot nem találtunk. Az U alakú épület szerepel az 1885-ös kataszteri térképeken, 1910-ben pedig a jobbszárnyat bővítették, ekkor már egészen biztos, hogy itt volt az elemi iskola. 1933-ban készült el, az új mostani iskolaépület első része. Fokozatosan bővítették. De a mai itt született középkorú, idős emberek még az Öregiskola épületében kezdték a betűvetést. A könyvtár egy részének a helyén volt a tornaterem, a kisteremben osztályterem, a nagyterem helyén is osztálytermek voltak, és az épület hátsó részén pedig az igazgatói lakás kapott helyet.

A hetvenes évek második felében az épületből folyamatosan vonták ki az oktatás, napközis nevelés funkcióit, ahogyan az új iskola bővült. A nyolcvanas évekre az épület magára maradt. Állaga egyre romlott, ablakait bedeszkázták. Többször felmerült a bontás gondolata is.

A község régi lakói azonban nagyon szerették az épületet, ahogy emlegették, az Öregiskolát. Sokszor álltak ki mellette, közadakozásból kicserélték a homlokzati ablakokat. Végül az épület két szárnya két különböző pályázati konstrukcióban kelhetett életre. 2006-tól fokozatosan az épület bal szárnyát kezdték használni, majd 2013-ban kezdődött a jobb szárny felújítása.

A Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményi alapítása 2007. szeptember 16-án történt, ekkor határozott úgy a község képviselő-testülete, hogy a neve legyen az, ahogyan az épületet egykor használók ismerik, tehát Öregiskola. 

Megtekinthető tárlatok

Az Öregiskola könyvtári szárnyának harmadik emeletén található egy kis helytörténeti sarok mely Nagykovácsi bányász múltjával, a bányagazdálkodással kapcsolatos mini kiállítást kínál a látogatónak. Ugyanitt az iskolatörténnel kapcsolatos néhány tárgy is helyet kapott, Szatmári Lajos tanár úr, helytörténész vigyázó tekintetével ölelve. Szatmári Lajos életét összefoglaló tablók, tárgyak mutatják be a történelem-magyar szakos tanár, járási szakfelügyelő életét. 

A sváb múlttal kapcsolatos tárgyi emlékek átkerültek a Sváb Emlékszobába, az itt maradt használati tárgyak közösségi gyűjtés eredményeként gyűltek össze. A falakon látható fotók szintén a sváb időszak képei, illetve a fotókiállítás a nagykovácsi temető régi sváb sírjait örökíti meg, Mányó Ádám fotóit láthatjuk 2010-ből.

A felújított templom százéves padjaiból kettőt kaptunk meg, és helyeztünk el a közelmúltban a kiállítótérben. 

A helytörténeti sarok nem adhat adottságai miatt teljeskörű áttekintést, csak jelzi az igényt, Nagykovácsi helytörténetének jövőbeni bemutatására. 

Ugyanitt látható Morvay Zsuzsa kerámikusművész adománya, a Háromkirályok szobor, melynek szintén méltó kiállító helyét keressük. 

 

Vladár Krisztina festményei

Megtekinthető a fiatal helyi művész kiállítása. Különleges színes érzelmes képei igazi élményt adnak a nézőnek.

Rövid bemutatkozása

Természetes Absztrakció formáit keresem a minket körülvevő világban.
Megtalálni azokat a részleteket, amikor a természet absztrahál részleteiben egy konkrétumot.
Mit művel vele a természet és a fény?
Ezután mit művel vele az anyag; a festék és a vászon?
És a kezem?
És a sok madár ami csapkod bennem?
Szabadon eresztem őket.
Ezen lépések szintéziséből és egyensúlyából születnek képeim.

A következő pont, ahogyan a befogadóban lecsapódik, amit belelát, amit hozzá gondol és érez. Számomra ez is az alkotás folyamatához tartozik.

Azt keresem miképpen lehet az absztrakt képi elemekbe történeteket és egyéni meglátásokat belehelyezni. Belső érzéseket láthatóvá tenni. Mindezt olyan formában, hogy ne egy elvont értelmezhetetlen alkotás legyen hanem egy érthető és befogadható élmény.

Az absztrakció szabadság számomra és a befogadó számára is - engedi a szabad asszociációkat megszületni. - Bátran hívva ezzel nézőt egy kis asszociációs játékra és ezáltal önismeretre.
Munkámban a hagyományos olaj-vászon technikák mellett videóinstallációkkal és koncertvetítésekkel foglalkozom. Az analóg és a digitális technika vegyítésével és különböző formációival kísérletezem. A zene és a kép kapcsolatát kutatom, mozgó festményekken keresztül.

Emellett oktatásfejlesztéssel foglalkozom, általános iskolai osztályokban az ott tanító pedagógusokkal karöltve segítek a tanulóknak, hogyan lehet a tananyagot izgalmasan és hatékonyan feldolgozni, miközben 21.századi képességeket szereznek a diákok és megtanulják kreatív képességeiket hatékonyan használni.

Férjemmel és két gyerekünkkel élünk Nagykovácsiban.

A rendezvény támogatói és együttműködő partnerei

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők