A siker feltétele, hogy megértsük a lakosság sokféleségét, igényeinek sokszínűségét, a sokféle szempontot és érdeket.

Hatékony kommunikáció

Nekünk fő feladatunk, hogy próbáljunk kialakítani együttműködéseket, együttgondolkodásokat (“brain bank”), hogy elérjük bővüljön a közös halmaz, a közös érdek, a megértés, az együttműködés!

A szereplők

  • a választott faluvezetés -polgármester és képviselők (felelős, proaktív, nem csak tüzet olt, hanem koncepciókkal is rendelkezik)
  • lakosság (bejelentett és nem bejelentett; régi és új, gyerekes és nem-gyerekes, különböző korosztályok)
  • vállalkozások, vállakozók
  • a hivatal és intézményei (az ott dolgozók, a különböző területek hozzáértői, felelősei), az intézmények (oktatási és egyéb), az egészségügyi ellátásban szereplők stb. – minden olyan szervezet, szakember, aki azért dolgozik, hogy az itt élők életét szolgálja valamilyen formában
  • egyéb szereplők (telektulajdonosok, itt dolgozók, vállalkozók, szolgáltatók).
  • civil szervezetek, érdekvédelmi csoportok

Az önkormányzat változó formában tud közvetlenül hatni a fenti csoportokra. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy el tudjuk érni a különböző szereplőket, létrejöjjenek és fennmaradjanak ezek az együttműködések és a kommunikáció zökkenőmentes legyen. Ennek kitalált módszertana és eszközrendszere létezik, melyekkel élni fogunk.

Közösségi megoldások keresése

Meg kell vizsgálni, a jelenlegi jogszabályi környezetben milyen kreatív, egyéni lehetőségek vannak olyan kérdések megoldására, mint például:

  • a helyi vállalkozások ösztönzése (ezzel is minimalizálva a Budapest - Nagykovácsi forgalmat) – helyi nyilvános adatbázis építése az elérhetőség is ismertség segítésére, adókedvezmények lehetőségeinek felmérése
  • a települési szintű komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés megújítása, régi hulladéklerakó problémájának megoldása
  • a közösségi közlekedés lehetőségeinek bővítése, a kerékpáros és a GYALOGOS közlekedés feltételeinek javítása (amennyire lehet, minimalizáljuk az autóhasználatot)
  • sportolási lehetőségek bővítése, ösztönzése, alakítása a helyi adottságokhoz

Közösségi kommunikációs felületek

Településünk kommunikációs felületei meglehetősen egyoldalúak és nem felelnek meg a mai kor megjelenítésének. Olyan havi újságra van szükségünk, amely belső tartalmában nem csupán az önkormányzat gondolatainak szócsöve, hanem kulturált vitákat képes publikálni egyes témákban, megjeleníti lakosságunk gondolkodásának sokszínűségét.


Ha szimpatikusnak találja elképzeléseinket, akkor kérjük, hogy ossza meg ismerőseivel!


Összekovácsoló Egyesület

Összekovácsoló egyesület

ÖsszeKOvácsolódó független nagykovácsi lakosok vagyunk, akik jókedvvel, sok együttérzéssel és azzal a szándékkal indultunk el, hogy a közösen megfogalmazott célok megvalósításában széleskörű együttműködésre találjunk a településen és tágabb környezetünkben.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők