Nagykovácsinak ma valójában nincs jövőképe, nincsenek előre építkező megoldásai sem a lakossági növekedésből várható további kihívásokra, sem a jelen nehézségeire.

Helyi vállalkozásokra és szakmai alapokra épített fejlődés

Nagykovácsinak ma valójában nincs jövőképe, nincsenek előre építkező megoldásai sem a lakossági növekedésből várható további kihívásokra, sem a jelen nehézségeire. Nem gondoljuk ugyanis jövőképnek azt a mondatot, hogy kirakjuk a megtelt táblát. Különösen akkor nem, amikor épp azok mondják ezt, akik valójában csak a látszatát tartották fenn idáig az aggodalmuknak, tényleges tetteikben éppen az ellenkezőjén dolgoztak.

Nehéz feladat ez, mert egy agglomerációs település mindig felemás helyzetben van. Lakói a közeli városban élik hétköznapjaik nagy részét, mást keresnek ott és mást keresnek otthonukban. Nehéz összegyűjteni az azonos érdekeket, megtalálni a közös hangot.

Mi erre szeretnénk vállalkozni: MEGTALÁLNI A KÖZÖS HANGOT, MEGFORMÁLNI A JÖVŐKÉPET ÉS TENNI ÉRTE KÖZÖSEN, HOGY MEG IS VALÓSULJON.

Hogyan? Párbeszéddel, közös platformokkal, nyílt és átlátható vezetéssel, vállalkozóbarát és gondoskodó önkormányzattal.

Építkezések korlátozása

Nagykovácsi egyik legfontosabb és egyben legnehezebb kérdése ma az, hogy milyen eszközeink lehetnek arra, hogy megakadályozzuk a tájidegen és az ingatlanüzlet hajszolásával létrejövő beépítéseket. Hogyan tudjuk elérni, hogy ne épüljenek lakóparkok, hogy valóban egy telken egy ház épüljön, hogy korlátozni tudjuk a lakásszám irreális növekedését. Legfőképpen véget kell vetni annak a főépítész által képviselt szemléletnek, hogy a hagyományos telekosztású régi falurészen esetleges telekalakításokkal sűrítsék a beépítést, illetve hogy a Kossuth Lajos utca megteljen társasházakkal. Ésszerű építési korlátokat kell hozni a hegyi területek beépítésénél, hiszen egyre súlyosabb gondokat okoznak a megoldatlan vízelvezetési kérdések, az egyre több burkolt felület kialakulása miatt létrejövő problémák.

A Kecskehát vonatkozásában vizsgálandó, hogy a terület elkerülhetetlen beépülése hogyan ró legkevesebb terhet településünkre (közműépítés, településüzelemtetési feladatok, ellátási kötelezettségek).

Településfejlesztés - helyi vállalkozások bevonása

Mivel a fejlesztési források korlátosak, fontos, hogy a lakossággal közösen fektessünk le bizonyos szabályokat (pl. annak pontozását, milyen sorrendben kerüljenek az utcák felújításra, vagy hogyan kezeljük a közterületek használatát, a parkolási anomáliákat, stb.) Szeretnénk kialakítani a helyi vállalkozások létrejöttét ösztönző és a vállalkozások “nagykovácsi-barát” működését támogató adórendszert, hiszen a vállalkozók vállalják mindig a legnagyobb kockázatot értünk, a közösség ellátásának érdekében. Ők biztosíthatnak munkahelyeket, és sok esetben ők az arcai a településnek, amikor az ide érkező látogató betér egy ebédre, vagy vásárol valamit a helyi különleges és jól felszerelt üzletekben, netán ellátogat egy orvosi kezelésre, vagy egy kiemelkedő sportórára… Óriási tudás és kapacitás halmozódott fel a településünkön, amelynek csak nagyon kis hányadát használjuk helyben. Építsünk erre, hozzunk létre egy “brainbankot”.

Munkalehetőségek támogatása a településen

Szükségünk van több munkahelyre, hogy az édesanyáknak éppen felnövő gyermekük mellől ne kelljen messzire menni dolgozni, hogy egyre kevesebben kényszerüljünk arra, hogy naponta járjunk be a városba. A mai technológiai lehetőségek mellett bizonyára egyre többen találhatjuk meg annak módját, hogy itthon dolgozzunk. Át kell gondolni az Inkubátorházunk célorientált hasznosítását - a település arculatához és célrendszeréhez igazodó vállalkozásoknak adjunk helyet. (környezetvédelem, energetika, szakmai központ “hub”).

Helyi egészségügyi feltételrendszer fejlesztése

Nem utolsó sorban beszélnünk kell egészségügyi intézményeinkről. Sokan említették az orvosi ügyelet helyi kiépítését, az egészségügyi szolgáltatások bővítését. Tudnunk kell, hogy ezek igen költséges dolgok és reálisan nézve, az egészségügy mai helyzete mellett felelőtlenség lenne azt ígérni, hogy rövidesen minden megoldódhat. Az azonban biztos, hogy ezen a területen nagy szerepe van az összefogásnak.

Ahogy immár közel 20 éve létrejött a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat, teljesen civil kezdeményezésből és gyakorlatilag ma is az önkéntes segítők munkájával létezik és bővül - jó példaként tekinthetünk rájuk. Mindannyiunknak áldozni kell ahhoz, hogy egészségügyi ellátásunk magasabb színvonalat és szélesebb körű lehetőségeket tudjon biztosítani.


Ha szimpatikusnak találja elképzeléseinket, akkor kérjük, hogy ossza meg ismerőseivel!


Összekovácsoló Egyesület

Összekovácsoló egyesület

ÖsszeKOvácsolódó független nagykovácsi lakosok vagyunk, akik jókedvvel, sok együttérzéssel és azzal a szándékkal indultunk el, hogy a közösen megfogalmazott célok megvalósításában széleskörű együttműködésre találjunk a településen és tágabb környezetünkben.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők